Oude en Nieuwe Pekela - Zeilende ter hoogte van ....

Een overzicht en beschrijving van zeerampen waarbij Pekelder (Oude en Nieuwe Pekela) schippers, zeelieden en/of hun familieleden het leven hebben verloren.
De periode van deze rampen behelst 100 jaar, nl. van 1801-1900 en vermeldt waar, wanneer en onder welke omstandigheden de ramp zich voltrok.
Daarnaast worden de sterfgevallen vermeld indien genoemde personen „in den vreemde”, dwz aan boord van hun schip of buiten de provincie Groningen zijn overleden.
Het overzicht vermeldt meer dan 600 zeerampen. Als bronnen kunnen o.a. worden genoemd de aktes van de Burgerlijke Stand en de Ingekomen Stukken van Oude en Nieuwe Pekela.

Het pdf-bestand „Zeilende ter hoogte van ….” is hier te downloaden.


Eigen Gereedschappen