Wubbo Emo Dalman

Wubbo Emo Dalman (Oude Pekela, 21 december 1881 - aldaar, 27 december 1931) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Dalman was een zoon van de grofsmid Willem Dalman en Ettina Wilhelmina Kuiper. Hij was gehuwd met Reinou Bouman, dochter van de boekdrukker Johannes Severien Bouman en Sophia Brans uit Leeuwarden.

Dalman was onderwijzer aan de ULO-school te Oude Pekela. Dalman, in het bezit van verscheidene akten, stond als een uitstekend leraar bekend. Tevens had hij in verschillende verenigingen zitting als bestuurslid.


Eigen Gereedschappen