Wirichius Johannes

Wirichius Johannes was een Pekelder predikant.

Johannes was de eerste predikant van Pekela. Hij kwam uit Drenthe. Johannes werd op 25 mei 1639 beroepen als predikant te Pekela tegen een salaris van 400 Car. gulden, te betalen uit de opbrengst van het Klooster Ter Apel; Hij werd op 4 augustus 1663 emeritus verklaard; Johannes is overleden op 20 juni 1666.

Vermoedelijke zoon van de predikant te Zuidlaren Johannes Wirichius. Ingescheven aan de Groninger Universiteit op 10 maart 1627; ging in ondertrouw te Groningen op 24 augustus 1639 met Aeltien Dominicus, weduwe van Coert Adams.


Eigen Gereedschappen