Wilte Mulder

Wilte Mulder (geb. Nieuwe Pekela, 8 jan. 1928) was een geboren Pekelder onderwijzer en bestuurder.

Biografie

Mulder was een zoon van de koopman in vis en fruit Egbert Mulder en Henderina Geertruida van der Molen. Hij was gehuwd met Anna Janske Krol, dochter van de reiziger Jan Krol en Magdalena Maria Schetsberg uit Oude Pekela.

Mulder bezocht na de oorlogsjaren '40-'45 de MULO-school in Nieuwe Pekela en de kweekschool in Winschoten. Hij werd in 1948 onderwijzer aan de Veendamsche Opleidingsschool, met ingang van 1 februari 1953 leraar aan de ULO-school in Leek en in 1962 hoofd van de Nuts-ULO-school in Oldenzaal. Mulder werd in 1966 lid van de gemeenteraad namens de PvdA in Oldenzaal en een jaar later, in 1967, wethouder namens deze partij in genoemde gemeente. Nadat hij een paar jaar Gewestelijk Voorzitter voor de PvdA voor Overijssel, alsmede statenlid voor deze partij in deze provincie was geweest, werd hij op 1 februari 1977 benoemd tot burgemeester van Diepenheim. Hij was verder voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Gogas, het Gas- en Electriciteitsbedrijf voor Midden- en Oost-Overijssel en lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Regge en Dinkel. Mulder was voorts van 1977-1985 voorzitter van de landelijke stichting Rijdende School (onderwijs aan kermiskinderen) en lid van het Dagelijks Bestuur van de Overijsselse Bibliotheekcentrale. Hij ging in 1993 met pensioen, ontving de gouden legpenning van de gemeente Diepenheim en ontving een Koninklijke onderscheiding.


Eigen Gereedschappen