Willem Jean Jacques Jenny

Willem Jean Jacques Jenny (1881 - Arnhem, 18 juni 1935) was een Pekelder predikant.

Jenny was predikant bij de Ned. Herv. kerk in Boven Pekela van 8 maart 1908 tot zijn emeritaat op 2 november 1911. Hij kwam als hulpprediker uit Almelo. In 1911 volgde zijn benoeming tot directeur van het Zendeling-Kinderhuis in Utrecht en in 1920 werd hij predikant bij de Protestantse kerk in Nederlands Oost-Indië. In Nederlands Oost-Indië arbeidde hij achtereenvolgens in Makassar, Amboina en Batavia. In 1927 kwam hij met verlof naar Nederland. In datzelfde jaar vertrok hij opnieuw naar Indië, waar hij arbeidde in Soerakarta en het laatst in Batavia.


Eigen Gereedschappen