Willem Jans Kiers

Willem Kiers (ged. Oude Pekela, 9 september 1731 - aldaar, 11 december 1824) was een Pekelder landgebruiker.

Biografie

Kiers was een zoon van Jan Haijes en Ettijn Willems. Hij was gehuwd met Eppijn Egberts, dochter van Egbert Heres en Sophija Bonnekes uit Beerta.1)

Kiers was landgebruiker in Oude Pekela. Hij bezat een zeer aanzienlijke boerenplaats, zijnde vrij en eigen grond, op Zuiderveen, onder de Oude Pekela, bestaande in een boerenbehuizing, grote schuur en behalve een groot deel hoogveen, een beste roggebouwte en plm. 35 bunder best groenland, alles rondom de woning gelegen.

1) huwelijkscontract in Oude Pekela: RA VI D 2, 2 juni 1763.

Eigen Gereedschappen