Wilhelmus Tiddens

Wilhelmus Tiddens was een Pekelder medicus.

Biografie

Tiddens was gehuwd met Jantien Dercks Meinderinck, dochter van de koopman Derck Willems Meinderinck en Mettjen Izebrants uit Oude Pekela. Jantien Dercks Meinderinck was weduwe van Harko Clasen Spinneker.

Tiddens was in de eerste helft van de 18e eeuw chirurgijn in Oude Pekela. Hij werd in 1716 gekozen tot diaken van de (nu) Ned. Herv. gemeente in Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen