Wijcher Meurs

Wijcher Meurs (Dronrijp, ca. 1772 - Sneek, 17 juni 1831) was een Pekelder inwoner.

Biografie

Meurs was een zoon van de predikant in Dronrijp en sinds 1786 in Oude Pekela Eilardus Meurs en Catharina Smit. Hij is op 9 december 1800 te Midlum, Frl. gehuwd met Aagje Anna Hoekstra uit Sneek. Uit dit huwelijk vier kinderen die allen zijn geboren en overleden in Sneek in de periode 1807-1836.

Meurs was J.U.Dr. Hij woonde tot 1819 in Sneek en daarna enige tijd in Oude Pekela waar zijn vader sinds 1786 predikant was. Meurs was aanvankelijk advocaat in Sneek, daarna enige tijd rechter van Bellingwolde en Blijham cum annexis en vervolgens lid van het departementaal bestuur van de Eems. Hij woonde toen in Oude Pekela. Meurs was van 1812-1819 stadssecretaris van Sneek. Vervolgens tot aan zijn overlijden president van de Rechtbank van Eerste Aanleg aldaar.


Eigen Gereedschappen