W.L. Meijer

W.L. Meijer was een Pekelder koopman.

Meijer kreeg in 1875, samen met J.M. Fleurke en G.L. Meijer, allen kooplieden in Nieuwe Pekela, vergunning tot het oprichten van een aardewerkfabriek, kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela, sectie B, nr. 1318.


Eigen Gereedschappen