W. van Zanten

W. van Zanten was een Pekelder onderwijzer.

Van Zanten was met ingang van 1 april 1926 hoofd van de ULO-school in Nieuwe Pekela. Hij kwam uit Sneek. Van Zanten werd in 1936 benoemd tot hoofd van de ULO-school in Oude Pekela als opvolger van Jakob de Langen. Hij kreeg wegens gezondheidsredenen eervol ontslag op 10 maart 1944.


Eigen Gereedschappen