Timon Frederik Janssonius

Timon Frederik Janssonius (geb. Nieuwe Pekela, 8 maart 1900) was een Pekelder predikant.

Biografie

Janssonius was een zoon van de predikant Johannes Janssonius en Maria Johanna Westrik. Hij was in 1929 gehuwd met Aaltje Telder, dochter Willem Telder en Trijntje Bouwmeester uit Meppel, welk huwelijk bij vonnis van de rechtbank te Amsterdam van 3 okt. 1932 weer werd ontbonden (echtscheiding).

Janssonius werd geboren in de Herv. pastorie in Nieuwe Pekela. Hij stond o.a. als predikant in Schiermonnikoog. Janssonius legde in Ureterp op 16 april 1945 zijn ambtsbediening neer, maar in september trad hij te Drimmelen weer in het ambt. Janssonius vierde op 6 januari 1954 zijn zilveren ambtsjubileum.


Eigen Gereedschappen