Tiemon Jager

Tiemon Jager (Oude Pekela, 27 oktober 1857 - ‘s-Gravenhage, 18 februari 1939) was een geboren Pekelder postdirecteur.

Biografie

Jager was een zoon van de schipper Eildert Timens Jager en Belina Arends Klaassens. Hij was gehuwd met Catharina Volkersz, dochter van de koopvaardijkapitein Gerard Volkersz en Gesina Winanda Zeven uit Oude Pekela.

Jager trad op 1 december 1878 als surnumerair in dienst van de P.T.T. in Oude Pekela. Hij werd op 1 december 1881 benoemd tot commies met standplaats Rotterdam. Op 1 november 1885 werd hij commies derde klasse en als zodanig werkte hij in deze twee functies achtereenvolgens in Utrecht, in Zwolle (spoorwegpostkantoor), Groningen (spoorwegpostkantoor), Zwolle (spoorwegpostkantoor) en Groningen (postkantoor). Op 10 december 1894 werd hij benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor in Sappemeer. Op 1 november 1898 werd hij in dezelfde functie benoemd in Naaldwijk, waarna hij op 1 augustus 1902 als zodanig werd benoemd in Valkenburg en op 1 november 1901 in Steenwijk. Tenslotte werd hij op 1 februari 1914 benoemd tot directeur van het P.T.T.-kantoor in Zeist, waarna hij op 1 januari 1923 op zijn verzoek eervol werd ontslagen uit zijn dienst. Jager is begraven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in ‘s-Gravenhage.


Eigen Gereedschappen