Tidde Jans

Tidde Jans was een Pekelder volmacht.

Jans wordt in 1704 genoemd als volmacht van de ingezetenen in Nieuwe Pekela. Hij verzocht Burgermeesters en Raad van Groningen een collecte te mogen houden in het Oldambt voor de bouw van een nieuwe kerk te [Nieuwe] Pekela. Het verzoek werd ingewilligd.


Eigen Gereedschappen