Taede Rispens

Taede Rispens (Spannum, gem. Hennaarderadeel, 5 maart 1866 - Kampen, 24 november 1920) was een Pekelder predikant.

Biografie

Rispens was een zoon van de koopman Jan Folkerts Rispens en Sijtske Freerks Koopmans. Hij was gehuwd met Hilligje Johanna Velthuis Kroeze, dochter van de bierbrouwer Hendrik Velthuis Kroeze en Trui Kroese.

Rispens was van 12 november 1911 tot 31 december 1916 predikant bij de Geref. kerk in Oude Pekela. Hij kwam uit Werkendam en vertrok in 1917 naar Urk. Ds. Rispens was in Oude Pekela zeer gezien. Rispens overleed in het ziekenhuis in Kampen aan de hikziekte.


Eigen Gereedschappen