T. Terpstra

T. Terpstra was een Pekelder gezinsverzorgster.

Terpstra werd met ingang van 12 augustus 1952 benoemd tot gezinsverzorgster in Oude Pekela. Zij was afkomstig uit Bidaard (Fr.).


Eigen Gereedschappen