Sake van der Ploeg

Sake van der Ploeg) (Tietjerksteradeel, gem. Bergum, 24 mei 1920 - Leeuwarden, 23 juni 1985) was een Pekelder burgemeester.

Biografie

Van der Ploeg was een zoon van de kruidenier Hendrik van der Ploeg en Harmke Dijkstra. Hij was gehuwd met Klaasje van der Heide uit Weststellingwerf.

Van der Ploeg was aanvankelijk zuivelbewerker in Friesland. Hij was later bestuurder van een vakvereniging en werd stakingsleider. Hij was burgemeester van de toenmalige gemeente Oude Pekela van 1 januari 1974 tot 1 september 1978. Van der Ploeg trad onverwacht af na conflicten in de plaatselijke politiek en na spanningen met enkele burgers, het gevolg van minder vleiende opmerkingen over de Pekelder bevolking. Zijn huis werd met stenen bekogeld en er moest voor de veiligheid van het echtpaar Van der Ploeg zelfs een muur voor de ramen worden gebouwd. Van der Ploeg vertrok in mei 1978 met zijn vrouw onverwacht naar een vakantiehuis in Drenthe. Later bleek dat toen al een waarnemend burgemeester was benoemd.

Van der Ploeg, zoon van een Friese kruidenier, klom op tot lid van de Eerste en Tweede Kamer namens de PvdA. Hij vestigde naam als leider van de succesvolle staking die van 1 augustus 1952 tot 21 september 1953 duurde bij de zuivelfabriek De Ommelanden in Groningen. Van der Ploeg was toen districtsbestuurder van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB). ANAB is een naamswijziging van de in 1945 (her)opgerichte Algemene Nederlandse Landarbeidersbond. Van der Ploeg was van 1965-1973 voorzitter; eerst van de ANAB en toen deze met de Algemene Bedrijfsbond Voeding- en Genotmiddelen (ABVG) was gefuseerd met de Agrarische en Voedingsbedrijfsbond (AVB). De bevolking van Oude Pekela heeft afscheid genomen van Sake van der Ploeg zoals zelden van een burgemeester in Oost-Groningen afscheid genomen is. Op de receptie, die door honderden Pekelders werd bezocht, ontbraken de gemeentebestuurders die een dergelijk afscheid niet wilden. Van der Ploeg ontving in 1978 de Friese Persprijs.


Eigen Gereedschappen