Sake Jelles Scharringa

Sake Jelles Scharringa (Hennaard, gem. Hennaarderadeel, 4 december 1874 - Apeldoorn, 4 augustus 1945) was een Pekelder veldwachter.

Biografie

Scharringa was een zoon van de timmerknecht Jelle Hindriks Scharringa en Jetske Sakes Tuinsma. Hij was gehuwd met Fenna Altink, dochter van de veehandelaar Mattheus Altink en Trientje de Vries uit Ten Boer.

Scharringa was gemeenteveldwachter in Nieuwe Pekela. Hij werd als zodanig benoemd in 1904.


Eigen Gereedschappen