S. Flink

S. Flink was een Pekelder onderwijzer.

Flink was hoofd van de Theo Thijssenschool te Boven Pekela met ingang van 1 augustus 1956. Hij kwam uit Grijpskerk. Flink nam op 1 oktober 1970 afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Na in 1928 te zijn geslaagd als onderwijzer, werd Flink met ingang van 22 juli 1929 benoemd aan de openbare lagere school te Kielwindeweer. Via de openbare scholen te Martenshoek, Gieterveen, Nieuwediep, nogmaals Gieterveen en Grijpskerk, volgde op 1 augustus 1956 zijn benoeming tot hoofd van de openbare lagere Theo Thijssenschool te Nieuwe Pekela.


Eigen Gereedschappen