S. Douma

S. Douma was een Pekelder predikant.

Douma was de eerste, formele voorganger bij de Vrije Evangelische gemeente te Oude Pekela van 1889-1900. Hij kwam uit Bildtzijl en vertrok naar Nijmegen. Omdat de vroegere aanhangers van de evangelist, de heer J. Voogt in 1889 naar deze terugkeerden, hield de heer Douma in het kerkgebouw toen zijn geestelijke toespraken voor wat men gewoon is te noemen: stoelen en banken.


Eigen Gereedschappen