Rients Visser

Rients Visser (Sneek, 8 november 1847 - Midlaren, gem. Zuidlaren, 3 juli 1924) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Visser was een zoon van de predikant in Urk Willem Visser en Jantje van der Stal. Hij was gehuwd met Geertruida Wilhelmina Dekema, dochter van de broodbakker Pieter Dekema en Antje Jurgens uit Enkhuizen.

Visser was van 1881-1914 onderwijzer en hoofdonderwijzer aan de Chr. lagere school in Oude Pekela. Hij was tevens onderwijzer aan de Rijksnomaalschool in die plaats.

Visser schreef ‘Het eerste leesonderricht (in 6 stukjes)’. Uitgegeven in Gorinchem bij Noorduyn & Zoon in 1906 alsmede ‘Leesoefeningen voor 't bord, behorende bij het ‘Eerste Leesonderricht’, uitgegeven bij dezelfde uitgevers.


Eigen Gereedschappen