Remmert Dercks

Remmert Dercks was een Pekelder bakker.

Biografie

Remmert Dercks was gehuwd met Anneijen Berents.

Remmert Dercks werd in 1629 genoemd als inwoner woenachtigh in Kerelsweg [te Groningen]. In 1639 werd aan de bakker Remmert Dercks toegestaan te Pekela een water-, ros- of een windmolen te bouwen met octrooi voor 15 jaren, binnen welke jaren geen andere molen te Pekela mocht worden gebouwd. Bovendien werd hij ontheven van windgeld en toegestaan een huis met hof te gebruiken, vrij van huur tot 1649. Hij was tevens voor de helft eigenaar van een molen met huis, staande int Jats dwenger [te Groningen] en een huis in de Oosterstraat aldaar.


Eigen Gereedschappen