R.T. Mulder

R.T. Mulder was een Pekelder onderwijzer.

Mulder was hoofd van de school in wijk F in Nieuwe Pekela van 1891-1927. Hij was de opvolger van A. Niemeijer. Mulder was tevens enige tijd organist in de Ned. Herv. kerk aldaar.


Eigen Gereedschappen