Pijbe Geerts Pijbes

Pijbe Geerts Pijbes (ged. Oude Pekela, 16 maart 1760 - aldaar, 12 januari 1833) was een Pekelder landgebruiker.

Biografie

Pijbes was een zoon van Geert Jacobs en Lijsabeth Piebes. Hij was gehuwd met Hindrikje Halbes Potjewijd, dochter van Halbe Willems en Lijzabeth Pijbes.

Pijbes was landgebruiker in Oude Pekela. Hij was in 1811 tevens lid van het eerste gemeentebestuur aldaar. Pijbes was verder ouderling van de Hervormde kerk en lid van het Burgerlijk Armbestuur in Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen