Pieter van Genderen Stort

Pieter van Genderen Stort (Leeuwarden, 19 maart 1880 - Groningen, 27 juli 1929) was een Pekelder predikant.

Biografie

Van Genderen Stort was een zoon van Klaas van Genderen Stort en Alida Anna Bakker. Hij was eerst gehuwd met Elisabeth Johanna Ras, dochter van Johannes Ras en Reindina Theodora van Zoest uit Utrecht en daarna met Elze Emma Happe.

Van Genderen Stort was predikant bij de Evangelisch-Lutherse gemeente te Harlingen, Culemborg en te Nieuwe Pekela van 1 juni 1924 tot aan zijn overlijden in 1929. Hij kwam uit Culemborg. Ds. Van Genderen Stort is begraven op het kerkhof van de Lutherse gemeente te Nieuwe Pekela.

Pieter van Genderen Stort werd in 1924 dominee in de Lutherse kerk te Nieuwe Pekela. Maar de dominee durfde wegens hoogtevrees de preekstoel niet op. Daarom werd besloten de schitterend bewerkte preekstoel weg te halen en een soort versierd schot werd daarvoor in de plaats getimmerd. Daarachter stond de dominee dan. Vijf jaar later stierf de dominee, slechts 49 jaren oud. Droevig, maar nog steeds is dat niet helemaal verwerkt, het onfortuinlijke verlies van de prachtige preekstoel.1)


Eigen Gereedschappen