Pieter Keuning

Pieter Keuning (Nieuwe Pekela, 29 november 1882 - Breda, 5 januari 1962) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Keuning was een zoon van de onderwijzer, schrijver en journalist Jan Keuning en Elisabeth Wormser. Hij was gehuwd met Eitina van der Veen, dochter van de huisschilder Hendrik van der Veen en Geertje Bergsma uit Groningen.

Keuning was een zoon van de toenmaals veelbesproken onderwijzer Jan Keuning. Hij was verder onderwijzer in Ulrum, Zwolle en Nijverdal, maar ging in 1925 over naar het bedrijfsleven en werd mede-directeur van de uitgeversmaatschappij Bosch en Keuning in Baarn. Keuning schreef o.a. Kinderen in verstand en boosheid (1917), een bundel verhalen in het Nederlands. Het boek deed nogal wat stof opwaaien. Keuning gaf blijk van een sterke sociale bewogenheid en stelde misstanden in de maatschappelijke verhoudingen - met name tussen boer en arbeider - aan de kaak, waarbij men in sommige figuren bepaalde personen in Spijk en omgeving meende te herkennen. Keuning bezweek voor de heftige protesten waarin verlangd werd dat één bepaald verhaal, Ons Gymnasiast, bij herdruk zou worden weggelaten, maar in de vijfde herdruk (1942) werd het toch weer opgenomen.


Eigen Gereedschappen