Pieter Jan van Leeuwen

Pieter Jan van Leeuwen (Graft, 8 september 1906 - Delfzijl, 17 januari 1992) was een Pekelder predikant.

Biografie

Van Leeuwen was een zoon van ds. Martinus van Leeuwen en Elizabeth Johanna Masséus. Hij was gehuwd met Albertine Veeman, dochter van de landbouwer Jan Lammert Veeman en Truida Johanna Oterdoom uit Bellingwolde.

Van Leeuwen was predikant bij de Ned. Herv. gemeente van Oude Pekela van 1935 tot 1939. Hij kwam uit Oterdum-Heveskes en vertrok naar Eelde. Van Leeuwen studeerde Theologie in Leiden. Hij promoveerde in 1955 in Groningen op Het Christelijk Onsterfelijkheidsgeloof. Van Leeuwen was medeoprichter van en tot 1989 bestuurslid van de in 1974 opgerichte Stichting ‘t Grunneger Bouk, die als doel had de belangstelling voor en het uitgeven van boeken in het Gronings te bevorderen. Van Leeuwen hield Grunneger dainsten en werkte mee aan de vertaling van psalmen en gezangen in het Gronings waarvoor hem in 1987 de K. ter Laan-prijs werd toegekend. Van Leeuwen ontving in 1972 een Koninklijke onderscheiding.


Eigen Gereedschappen