Petrus Mees

Petrus Mees (Nieuw Scheemda, 13 mei 1707 - Oude Pekela, 8 juli 1785) was een Pekelder predikant.

Mees was een zoon van de luitenant der infanterie Hebel Mees en Itia Themmen. Hij was gehuwd met Aafjen Themmen, dochter van ds. Focco Themmen en Anna Margaretha Alting uit Westerlee.

Mees was predikant geworden in Oude Pekela op 1 november 1733 als opvolger van de overleden Wilhelmus Uchtman. Hij werd opgevolgd door dominee Eilardus Meurs. Mees en zijn echtgenote liggen begraven in de Ned. Herv. kerk in Oude Pekela.

Wapens:1)

  • Rechts: Doorsneden: A. een aanziende ossekop; B. Drie omgewende staande vogels.
  • Links: Een leeuw, vergezeld in het schildhoofd van twee rozen.
1) bron: Pathuis, A. Groninger Gedenkwaardigheden (GDW).

Eigen Gereedschappen