Oude Pekela

Oude Pekela had in 2005 8.110 inwoners.

Pekelders worden wel „Pekelder Roegbaainders” (ruigbenen, ruig volk) genoemd.

Gelegen aan het Pekelderdiep is het dorp een typisch voorbeeld van een veenkoloniaal dorp.

In 1810, toen Nederland werd ingelijfd bij Frankrijk, werd de gemeente Pekela gesplitst in Oude en Nieuwe Pekela. Tot 1990 was Oude Pekela een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd het weer samengevoegd met Nieuwe Pekela.

In de negentiende en twintigste eeuw was Oude Pekela het centrum van de strokartonindustrie. De arbeidsomstandigheden in deze industrie lieten nogal eens te wensen over wat regelmatig leidde tot grimmige arbeidsconflicten. Een belangrijke rol aan de zijde van de arbeider werd hierbij gespeeld door Fré Meis, geboren in Oude Pekela en landelijk bekend geworden als voorman van de voormalige CPN. Een ander industrieel monument in het dorp is de korenmolen De Onrust.

In Oude Pekela staat een hennepverwerkende fabriek (Hempflex). Op de velden rond het dorp wordt daarom veel hennep geteeld.

Pekela heeft als koopcentrum een belangrijke regionale functie. Hierin wordt voorzien door het grote uitgebreide Winkelcentrum De Helling. In De Helling werd in maart 2006 de eerste hangplek voor ouderen gerealiseerd.

In de jaren '80 waren er grootse ideeën om een futuristisch pretpark te realiseren genaamd „Futurama” met een investering van 60 miljoen. Dit plan is echter nooit uitgevoerd. Nu is de plaatselijke doe-het-zelf zaak ernaar vernoemd.

Oostelijk van het dorp is sinds enkele jaren een asielzoekerscentrum (azc oude pekela) gevestigd met circa 400 bewoners. Het contract welke daarmee is gesloten loopt tot circa 2011.

Op de tweede zaterdag van september is er de jaarlijkse O.P.A markt, een zeer grote jaarmarkt langs weerszijden van het kanaal. Vrijdagavond wordt de markt voorafgegaan door een watercorso in het kanaal.

In het dorp woont het landelijk beroemde zangduo Lucas en Gea. Daarnaast zijn er meerdere bekendheden die woonachtig zijn (of waren) in Oude Pekela, zoals Armand MacAndrew en The Ro-D-ys.

Op 7 mei 1987 kwam het dorp uitgebreid en langduring in het landelijke nieuws door de zogenaamde „affaire Oude Pekela”. Kinderen zouden zijn meegelokt door een man in een clownspak en het slachtoffer zijn geworden van sexspelletjes en verkrachting. Onderzoekers kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat alle verhalen verzonnen waren, en dat het ging om een geval van 'massahysterie'.


Eigen Gereedschappen