"Onderscheiden Pekelders verdienen geen stoffig bestaan."

In onderstaand overzicht worden Pekelders vermeld die sinds 1800 op de een of andere manier zijn onderscheiden. Om te voorkomen dat zij na hun onderscheiding worden vergeten en enkel in een stoffig archief belanden, is dit overzicht gemaakt. Vermeld zijn onderscheidingen door o.a. de Koningin, de Overheid, de Krijgsmacht, het Onderwijs, het Nut van 't Algemeen, vreemde mogendheden en particulieren. De personen zijn in alfabetische volgorde vermeld.

Met nadruk wordt erop gewezen dat dit overzicht geen product is van de (gemeentelijke) overheid maar uitsluitend een particulier initiatief betreft van WikiPekela.nl. Deze site is, met name ná 2000, niet volledig. Aanvullingen worden daarom van harte tegemoet gezien op het adres info@wikipekela.nl.

Gebruikte afkortingen:

EB = Ereburger
EP = Erepenning
KO = Koninklijke onderscheiding
OV = Overig eerbetoon

PL = Plaats
OP = Oude Pekela
NP = Nieuwe Pekela
BP = Boven Pekela
Pe = Pekela

Naam LeeftijdPLReden EB EP KO OV
Adriani, Marcus Jan1771-1845OPTheoloog + schoolopziener + nutsschrijver 1843
Akkerman, G.K.1913-1992OP40 jaar werkzaam op de strokartonfabriek „Union” te Oude Pekela 1976
Beer, R.????-????OP45 jaar werkzaam bij Rocarto BV/Prokart BV 1995
Bezema, M.????-????OPMedeoprichter Jaarmarkt + Handelsvereniging + vrijw. brandweer 2007
Bisschop, W.19??-19??NPOnderwijzeres aan de Theo Thijssenschool 1972
Boer, G. ev Stuit????-????NPPresidente Chr. vrouwenbeweging „Passage” + onderwijzeres 2007
Boer, Geert de1805-1891OPStrijder en drager van het Metalen Kruis ????
Boer, Gerrit de????-????OP25 jaar in dienst op het postkantoor 19701)
Boer, Harm Jurjens degeb. 1832NPKoopvaardijkapitein + mensenredder 18632)
Boer, Rutgert de1938-2006OPVele jaren voorzitter en instructeur EHBO 2000
Boer, Trijn de ev Dijkgeb. 1935OPVele jaren actief binnen de EHBO 2000
Bondrager, H.H.F.????-????OPEindcontroleur Metaaldoekweverij Drenth te Oude Pekela 1976
Bos, H.????-????OPProduktiemedewerker kartonfabriek „Ceres” te Oude Pekela 1976
Boschma, Pieter1921-2008OP33 jaar raadslid + wethouder van 1958-19861984 1983
Bosveld, J.C. ev Van Deest????-????NPRegiocoördinator (Borst)kanker Vereniging 2005
Boswijk, Jan Johan1885-1956OPHuisarts, ruim 40 jaar gemeenteraadslid + wethouder 195619??div.3)
Brunink, Gerrit Jan1913-1983OPPostbesteller + freelance journalist + publicist19??
Dijk, Berend van1774-1829OPVerdienstelijke onderwijzer 18224)
Duiven, Martin1904-1972OPOnderwijzer + publicist + natuurkenner 19625)
Faber, G. ev De Jonge????-????OP 1978
Dijkhuizen, Klaas1902-1979OPLangdurig lid van de vrijwillige brandweer196419646)
Franzen, H.????-????OPBedrijsleider kartonfabriek „Union” te Oude Pekela 1976
Free, Elso1851-1950OPGrondlegger van de strokartonindustrie in Oude Pekela 1926
Fruitema, Harm1929-2005OPOndernemer, garagehouder, voorzitter Stichting Volksvermaken 2002
Grave, Jan1909-1970OPMede-oprichter gymnastiekvereniging Arbeiders Sportbond 19??
Groen, Anneke ev Klok????-????OPLangdurig lidmaatschap van de EHBO 2001
Groot, Klaas Abrahams de1826-1905NPZeekapitein + mensenredder 18717)
Groot, W. de????-????OPEerste klever op de strokartonfabriek „Britannia” te Oude Pekela 1974
Gruppelaar, Geert Stoffer1907-1993OPBoekhouder en later directeur kartonfabriek Ceres-Sparreboom 1969
Harkema, A.????-????OPMagazijnbediende kartonfabriek „Ceres” te Oude Pekela 1976
Hazelhoff, H.????-19??BPLandbouwaangelegenheden 1961div.8)
Heeres, Willem1860-1910OPLangdurige dienst bij de dienstdoende schutterij 19009)
Heijes, Hinderika Roelfina1908-1980OP33 jaar lang gemeentevroedvrouw (meer dan 2.000 geboortes)1979
Hilberdink, Jan1896-1962OP36 jaar brievenbesteller bij de PTT in Oude Pekela 195210)
Hummel, Wiepko1897-1968OPWerkzaam in de strokarton + van 1951-1958 wethouder 19??
Jager, Berend1898-1964NP40 jaar werkzaam op strokartonfabriek De Kroon + gemeente 1964
Jong, Cornelis Ruurd de1911-1990NPPredikant bij de Ned. Herv. gemeente te Nieuwe Pekela 1976
Jongman, Aligeb. 1938OPMuziekdocente + violiste 2003
Kalkdijk, Jantje1910-1991OPWijkverpleegster van 1952-196819681968
Kanning, Hendrik1897-1942NPDoor oorlogshandelingen om het leven gekomen 194611)
Kiers, Reint Pieter1843-1912OPTweede luitenant dienstdoende schutterij 188412)
Klinkenberg, Hindrik1901-1981OPLid + oud-jeugdleider bij de v.v. „Noordster” te Oude Pekela 1977
Koerts, F.????-????OPKartonbewerker bij de strokartonfabriek „Union” te Oude Pekela 1970
Kok, Henniegeb. 1924OPBrandweercommandant19??
Kolk, Geert Berends1773-1811OPRedden van twee vissersschepen met achtmensen 180713)
Koolhof, Jan1922-1944NPVerzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog 194614)
Korte, J.????-????OPKleefsnijder op de strokartonfabriek „Britannia” te Oude Pekela 1974
Kranenborg, Wibrandus Udo1837-1909OP30 jaar kapitein-commandant dienstdoende schutterij 1901
Kuiper, Harm Renkes1821-1907NPBuitenvaarder + mensenredder 186515)
Kuiper, Kristiaan1920-1942OPMilitair, gesneuveld in de Slag in de Javazee 195016)
Kuiper, Rikkert????-????OPBedrijfsleider + kartonindustrie + maatschappij 1995
Laan, Harm van der1880-1944NPVerzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog 194617)
Laan, Jan Pieter van der1920-1989OPVoorzitter Palvu + De Zwagers + mede-oprichter WSS1983
Landlust, J.????-????OPProduktiechef op de strokartonfabriek „Britannia” te Oude Pekela 1974
Landlust, Trijn1913-1982OPMeer dan 40 jarig dienstverband bij de Feiko Clockschool 1978
Laning, H.????-????OPArbeider op de kartonnagefabriek „Ceres” te Oude Pekela 1974
Leeuwerik, Luppo1924-2010OP30 jaar raadslid + bijna 25 jaar wethouder + lid PS + auteur1988
Loman, Eltje Jan1881-1963NPMede-oprichter Papier- en Cartonfabriek Pekela 1963
Maurits, Klaas1958-1941NPLangdurige dienst bij de dienstdoende schutterij 190318)
Meems, Albert1896-1978OPArbeider en incasseerder bij het gemeentelijk gasbedrijf19611961
Meijer, Frans1909-1986OPDirecteur MAVO + directeur Handelavondschool + consul ANWB 1974
Meijer, Gerrit1901-1968NPWerkzaamheden parochie St. Bonifatius + jeugdwerk 196719)
Mellema, H.????-????OPAflader bij de strokartonfabriek „Brittania” te Oude Pekela 1970
Meter, P.????-????OPMeewerkend voorman op de kartonfabriek „Ceres” te Oude Pekela 1976
Molema, J.????-????NPChef strokartonindustrie „Ceres-Sparreboom” te Oude Pekela 1973
Nieboer, Rient Albertgeb. 1950BPInzet v.v. Pekelder Boys uit Boven Pekela 2009
Mulder, J.C.????-????OP 2002
Noorman, Berend Klaas1933-1994OPDir. gemeentewerken + brandweercommandant + maatschappij 1992
Norder, Derkgeb. 1939??Oprichter Ombudsman Pekela + 18 jaar gemeenteraad + overig 1998
Norder, J.D.????-????NPArbeider op de strokartonfabriek „Ceres” te Oude Pekela 1975
Oortwijn, Harmannus1782-1862OPKolonel van de genie in het leger ????20)
Oosterhuis, Henk1893-1962OPVakbondsbestuurder ????
Oude Hendrikman, Gerard1907-1986OPPastoor + 1955-1977 voorzitter Stichting Opbouw Oude Pekela???? ????
Petzinger, Willy19??-20??OPVrijwilligerswerk + mantelzorg 2010
Pijbes, Derk B.N.1821-1893NPZeekapitein + mensenredder 186321)
Pott, L.H.????-????OPKoopvaardijkapitein + mensenredder 187922)
Pott, Willem Wiardus1837-1898OPKapitein-commandant dienstdoende schutterij van 1868-1898 188423)
Prummel, Gea1950-2009OPOprichter Reg.- en Provinciaal Patiënten/Consumentenplatform 2001
Raatjes, B.????-????OPPloegleider Karton- en Papierfabriek „De Kroon” te Oude Pekela 1975
Reijnders, Albert1860-1935NPLangdurige dienst als kapitein bij de dienstdoende schutterij 190324)
Rijken, Herman1894-1946NPVele jaren huisarts in Nieuwe Pekela 194725)
Roelfsema, Derkgeb. 19??OPLangdurig raadslidmaatschap 2000
Roukema, Folkert Hendrikus1897-1992NP 38 jaar gemeente-ambtenaar waarvan 28 jaar secretaris 1962
Scholte, B.H.????-????OPPapiermaker op de strokartonfabriek „Britannia” te Oude Pekela 1970
Scholtens, Evert1903-1982OP27 jaar raadslid + bestuurslid tal van waterschappen 197226)
Schrik, A.????-????OPPapiermaker op de strokartonfabriek „Union” te Oude Pekela 1974
Schrik, Albertgeb. 1940NPWethouder + De Kiepe + Culturele Commissie + Kapiteinshuis 2005
Smid, Jan1865-1945OPLandbouweconoom ????????27)
Smidt, Bertgeb. 1944OPRaadslid + burgemeester1989
Smook, Hirzo Klaas1911-1940NPDienstplichtig militair in de Tweede Wereldoorlog 195228)
Snater, Jan1878-1955OPMeerdere bestuursfuncties Nut van 't Algemeen 195229)
Snier, Harm1909-1940NPDienstplichtig militair in de Tweede Wereldoorlog 195230)
Spoelstra, A.H. ev Peetoom????-????NPVoorzitter kerkenraad Geref. kerk Nieuwe Pekela 2002
Staal, Gretha1914-20??OPUitzonderlijke diensten voor het R.K. onderwijs 197931)
Steen, A.????-????OPArbeider op de kartonfabriek „E. Free en Co” te Oude Pekela 1975
Stötefalk, Aaltjogeb. 1939OPLotuskring + Rode Kruis + E.H.B.O. + Trekvogels + Trouwe Duif 1998
Stutvoet, Freerktje32)1851-1939OPInde 60 jaar het z.g. tonnengeld voor de familie Gockinga 1916
Toxopeus, Jan Evert1905-1990NPHuisarts, raadslid en div. bestuursfuncties 195833)
Toxopeus, Mees1886-1974NPSchipper/mensenredder bij de KNZHRM (Reddingmij)1950 ????div.34)
Tunteler, Roelf Remmerts1799-1866OPZeekapitein + mensenredder 185235)
Veen, Ate van der1931-1995OP40 jaar gemeente-ambtenaar + maatschappij 1987
Veen, Huibertus van der1893-1969OPVele jaren raadslid, wethouder, verzetsstrijder en evangelist19561956
Veen, T. van der????-????OP 1977
Vissinga, Jan1812-1892NPInwoner van Nieuwe Pekela ????36)
Vries, Pieter Jelis de1890-1969OPBedrijfsleider Pekelder Machinefabriek + lid Vrijwillige Brandweer 19581955
Vries, S.C. de????-????OPMaatschappij 1995
Wageman, Neeltje????-?????? 2001
Walters, D.????-????OPMetaaldoeklasser metaaldoekweverij Gebr. Drenth te Oude Pekela 1974
Weerd, H. de????-????NPZeekapitein + mensenredder 185537)
Weering, J.????-????OPVoorman bij de touwfabriek „De Volharding” te Oude Pekela 1977
Werdmuller, Bernard1890-1969NPLangdurig boekhouder bij aardappelmeelfabriek Alteveer 1955
Wester, Hendrik1752-1821OPOnderwijzer en schoolopziener ????182338)39)
idem 182640)
idem 189441)
idem 195642)43)
Westers, Abrahamgeb. 1928NPOprichter en conservator van het museum Het Kapiteinshuis 2001
Westers, Jan1905-1982NPFabrikant + verdiensten voor de Woningstichting 1976
Wever, H.????-????OPAdjudant der Rijkspolitie 1978
Wiardi, Wiardus Pieter1911-1983OPDirecteur van de touwfabriek De Volharding 1976
Wijers, Gerrit????-????PeRaadsgriffier van 2002-2011 201144)
Wijk, Jantina Elizabeth de1882-1935OPVele jaren wijkverpleegster van Het Groene Kruis 193545)
Zeven, Remke Cornelis????-????NPZeekapitein + mensenredder 186646)
Zijl, H.????-????OPArbeider op de kartonfabriek „E. Free en Co” te Oude Pekela 1975
Zuur, Harm Teunis1940-2008OPJaarmarkt + Herinrichting + Handelsvereniging + Brandweer 2006
Zweep, G.????-????OPPapiermaker op de strokartonfabriek „Ceres” te Oude Pekela 1971
Zwinderman, Jangeb. 1929NPOndernemer, schilder, maatschappij 2002
1) Zilveren speld van de PTT
2) Ontving van de Britse regering een verrekijker wegens het aan boord nemen en verplegen van de equipage van het op zee verlaten Engels brikschip Emblem
3) Boswijk nam een zeer belangrijke plaats in het verenigingsleven. Hij heeft functies bekleed op velerlei terrein. Zo had hij zitting in het bestuur van het Nutsdepartement, was hij sinds 1933 onafgebroken voorzitter van de Nutsspaarbank, voorzitter van de kegelclub Concordia, bestuurslid van de sociëteit en van de Algemene Oranjevereniging. De heer Boswijk maakte ook deel uit van het bestuur van de bridgeclub, van Het Groene Kruis, van Volksonderwijs, van de Handelsvereniging en nog verschillende andere. Hij is tevens commissaris geweest van de papierfabriek Pekela N.V. aan de Ommelanderwijk. De sport heeft bij hem ook een grote plaats ingenomen. Zo was hij voorzitter van de v.v. Noordster, erevoorzitter van de gymnastiekvereniging Sparta, van de tennisclub Ready en van de plaatselijke ijsvereniging. De heer Boswijk was ook voorzitter van de scheidsrechtercommissie in de afdeling van de KNVB en trad zelf ook als scheidsrechter op. De KNVB benoemde hem tot erelid.
4) Boekgeschenk namens Z. Exc. de heer Minister van het Publiek Onderwijs + Zilveren zaktabaksdoos van het gemeentebestuur
5) Heimans en Thijsse Prijs
6) , 33) Eremedaille + bijbehorende oorkonde
7) Ontving een gouden horloge van de President van de Verenigde Staten, wegens het op 30 maart 1871 verdienstelijk maken jegens de bemanning van het verongelukte Amerikaans schip Lucy H. Gitsow (onder voorbehoud)
8) Hazelhoff is vanaf 5 mei 1923 tot 1 jan. 1961 onafgebroken voorzitter van de coöp. landbouwvereniging Vertrouwen te Nieuwe Pekela geweest. Vanaf 1 jan. 1961 was hij erevoorzitter van de vereniging. Naast zijn belangrijke functie in de coöp. landbouwvereniging, was de heer Hazelhoff sinds 29 juli 1916 bestuurslid en vanaf 23 maart 1922 voorzitter van de coöp. dorsvereniging Ons Belang. Daarnaast was hij o.a. commissaris van de strokartonfabriek De Vrijheid te Veendam en van de coöp. aardappelmeelfabriek Alteveer, bestuurslid van de Veenkoloniale Boerenbond te Veendam, 25 jaar notabele bij de Ned. Herv. kerk in Boven Pekela en enkele jaren lid van de gemeenteraad.
9) , 18) , 24) Ereteken
10) Oorkonde PTT
11) Gedenksteen in Nieuwe Pekela
12) , 23) Ereteken, door Zijne Majesteit toegekend, wegens 15-jarig werkelijke dienst bij de schutterij
13) Gouden erepenning met getuigschrift van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
14) , 17) Gedenksteen
15) Ontving van de Britse regering een dubbele verrekijker wegens het opnemen aan boord bij onstuimig weer in de nacht van 26 op 27 nov. 1864 van de bemanning van het in zinkende staat verkerend stoomschip Tarter
16) Oorlogskruis met drie gespen postuum toegekend
19) , 31) Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
20) Ridder van de militaire Willems Orde 4e klasse
21) Ontving een „gouden” medaille van/namens de president van de Verenigde Staten wegens het aan boord nemen en in veiligheid brengen van de bemanning van het verongelukte Amerikaanse vaartuig St. Ubans
22) Ontving van de Engelse regering een keurig bewerkte zilveren beker met vergulde voet en banden aan de binnenzijde, eveneens zwaar verguld, besloten in fraai foedraal, voorzien van inscriptie, uit erkentelijkheid voor zijn mensenmin en goedheid, betoond aan de schipbreukelingen van het schip Esmok, van Liverpool, die hij heeft opgenomen op zee, 6 november 1867. De beker was vergezeld van een vererend schrijven
25) Monument
26) Gouden medaille met oorkonde van de Bond van Staatspensionering.
27) Officier in de Orde van de Kroon van Begië
28) , 30) Oorkonde postuum toegekend
29) Inschrijving in het ereregister Nut van 't Algemeen
32) Echtgenote van E. Aapkes
34) Voor zijn moedig gedrag ontving Mees Toxopeus tal van onderscheidingen en dankbetuigingen uit alle oorden van de wereld. Zo werd hij door Hare Majesteit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ontving hij de aan deze Orde verbonden eremedaille in zilver, de gouden medaille van de Zweedse regering voor de redding van de bemanning van de Malmö, het erekruis van de Orde van de Finse Roosvoor de Satakunta, de reddingsmedaille van de Duitse keizer, de Grote Gouden medaille van de NZHRM, de gouden medaille van de EHBO, een gouden horloge met inscriptie van de Duitse regering voor de redding van de bemanning van de Hagfors, het erekruis van het Duitse Rode Kruis, een gouden medaille van de Duitse reddingmaatschappij enz. enz.
35) Ontving de gouden medaille en kijker van de Britse regering hem toegekend wegens menslievend gedrag bij gelegenheid van het in zee verbranden van het Engels stoomschip Amazon
36) Drager van de Citadelmedaille en het Metalen Kruis
37) Zilveren medaille met getuigschrift vanwege de Zuid-Hollandse Maatschappij voor Redding van Schepelingen voor de in 1854 gelukte redding van de bemanning van het Noorse brikschip Solid
38) Gedenkteken in de Hervormde kerk van Oude Pekela
39) Gedenkteken in de Martinikerk in Groningen
40) Eenvoudig gedenkteken op het graf van Hendrik Wester
41) Monument op het graf van Hendrik Wester
42) Standbeeld in Ten Boer
43) Erelid afd. Groningen Nut van 't Algemeen
44) Wijers kreeg de onderscheiding op 6 september 2011 vanwege zijn inzet voor de gemeenschap van Pekela en voor de raad van Pekela in het bijzonder
45) Koninklijke begrafenis
46) Ontving van Zijne Majesteit de Koning van Noorweg de Ridderorde voor Burgerlijke Diensten voor de redding met levensgevaar van zes schipbreukelingen van de op 11 okt. 1865 in de Noordzee in zinkende staat verkerende Noorse schoener Fortuna

Eigen Gereedschappen