Nanne Jans Mulder

Nanne Jans Mulder (Nieuwe Pekela, 12 augustus 1773 - Oude Pekela, 25 maart 1851) was een Pekelder molenaar.

Biologie

Mulder was een zoon van de landbouwer Jannes Harms Mulder en Hindrikkien Nannes. Hij was eerst gehuwd met Renske Harms Pottjewijd, dochter van de bijenhouder/landbouwer en latere koopman Harm Klaassens Pottjewijd en Meiltje Rensens Siersema uit Oude Pekela en daarna met Jantje Sikkens, dochter van de belastingontvanger Reinder Sikkens en Jantje Huizing uit Blijham.

Mulder ging na zijn huwelijk in 1797 wonen in Oude Pekela. Wellicht mede door de erfenis van zijn in 1801 overleden vader verkeerde hij in financieel gunstige omstandigheden. Mulder was aanvankelijk zeeman/schipper van het smakschip Hendrika. Met dit schip voer hij op Engeland en de landen rond de Oostzee. Hij was later mede-eigenaar van meerdere schepen. Behalve als reder was Mulder ook actief als vervener. Hij was in 1811 lid van het eerste gemeentebestuur van Oude Pekela. Mulder komt voor als koopman, zaakwaarnemer, boekhouder voor reders, vervener, diaken van de Ned. Herv. kerk in Oude Pekela, pelmolenaar, scheepsbouwmeester en rentenier. Zo was hij boekhouder/directeur van de door een aantal reders uit Oude en Nieuwe Pekela in 1807 opgerichte sociƫteit De Lijnbaan. Mulder was enige tijd burger in Jemgum in Ostfriesland (Dld.). Hij had daar domicilie gekozen om zijn schip onder neutrale vlag te kunnen laten varen. In werkelijkheid woonde Mulder echter in Oude Pekela. Omstreeks 1817 woonde hij met zijn gezin te Noordbroek. Mulder is dan pelmolenaar van beroep. In 1833 heeft hij een scheepstimmerwerf te Oudezijl onder de gemeente Nieuweschans1).

1) bron: Westers, A: In jaarverslag 1991, Kapiteinshuis.

Eigen Gereedschappen