Mello Willems Pott

Mello Willems Pott (Oude Pekela, 24 oktober 1813 - aldaar, 27 augustus 1877) was een amateurschilder in Meeden.

Biografie

Pott was een zoon van de schipper, houtverkoper en logementhouder Willem Melles Pott en Geertje Wijerts Meijer. Hij was gehuwd met Jantje Thomas Tjabbes, dochter van de landbouwer Thomas Berends Tjabbes en Lukje Pieters uit Nieuwe Pekela, weduwe van Harmannus de Muinck.

Pott was aanvankelijk koopman in Oude Pekela. Later was hij landbouwer en amateurschilder in Meeden. Omdat zijn echtgenote, Jantje Thomas Tjabbes, reeds in 1848 in de kraam was overleden, liet Mello, om de nagelaten boerderij goed te kunnen beheren, zich bijstaan door een aangehuwde neef, Eppo Bouman, die getrouwd was met Harmke, de dochter van zijn broer Wiardus. Mello legateerde bij zijn overlijden 1.000 gulden aan de gemeente Oude Pekela onder bepaling dat die som eerst 20 of 25 jaar op rente moest worden uitgezet om een fonds te formeren, waarvan de opkomsten zouden strekken tot het verschaffen van de gelegenheid tot doelmatig onderwijs in de gemeente in de teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwerskunst. Dit legaat staat bekend als het zogenaamde Pottfonds. Mello Willems Pott werd begraven op het kerkhof in Meeden. Zijn grafzerk raakte in de loop van de jaren in verval en dreigde verwijderd en vernietigd te worden. Dankzij de inzet van de Stichting Westers c.q. het museum Het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela werd, in overleg met de beheerder van de begraafplaats, de gemeente Menterwolde, de zerk gerestaureerd en veilig gesteld. Deze vindt nu een beschermende plaats in de tuin van voornoemd museum.


Eigen Gereedschappen