Marie Sevcik

Marie Sevcik (geb. ca. 1910) was een Pekelder inwoonster.

Sevcik kwam uit Wenen, Oostenrijk. Vanwege de hongersnood aldaar werd zij naar Nederland op transport gesteld. In 1921 werd zij geadopteerd door het echtpaar J. Jager-de Groot, toentertijd wonende aan de Gaslaan in Oude Pekela. Zij heeft twee jaar in Oude Pekela gewoond, bezocht er de lagere school en werd vriendin met veel Pekelder meisjes. Sevcik werd door haar pleegvader Mitske genoemd. Zij keerde medio 1922 terug naar haar vaderland. In 1965 kwam Sevcik, 43 jaar later, terug in Oude Pekela. Zij stond daar toen bekend als Weense Marie.


Eigen Gereedschappen