Gretha Staal

Margaretha Elisabeth Anna Maria (Gretha) Staal (Oude Pekela, 21 januari 1914 - aldaar, 6 december 2011) was een Pekelder kleuterleidster.

Genealogie

Staal was een dochter van Albertus Maria Staal en Cornelia Honkoop. Zij was ongehuwd.

Biografie

Staal was bijna 37 jaar leidster aan de R.K. kleuterschool aan de Kerklaan in Oude Pekela. Zij werd op 1 juni 1942 als zodanig benoemd. Op 1 jan. 1979 nam zij afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij haar afscheid ontving zij wegens haar uitzonderlijke diensten voor het Rooms-Katholieke onderwijs een pauselijke onderscheiding. Staal is begraven op de Rooms Katholieke begraafplaats te Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen