Laurens Balken

Laurens Balken was een Pekelder onderwijzer.

Balken was schoolmeester in Boven Pekela. Hij obligeerde en verbond zich in 1721 met de weduwe van wijlen Taalman Bijmholt, voor zichzelf en voor zijn schoonvader en schoonmoeder Jacob Takens en Jantjen Olchers, in Nieuwe Pekela, voor een bedrag van 150 gl., volgens obligatie van 4 december 1695.


Eigen Gereedschappen