(L).H. Pott

(L).H. Pott was een Pekelder koopvaardijkapitein.

In 1879 is aan de oud-koopvaardij kapitein H. Pott uit Oude Pekela namens de Engelse regering door de burgemeester van Oude Pekela een keurig bewerkte zilveren beker overhandigd met vergulde voet en banden en aan de binnenzijde, eveneens zwaar verguld, besloten in fraai foedraal. Het sierlijk gegraveerd inschrift geeft reden van dit eerbetoon en luidt aldus: “Aangeboden door de Engelse regering aan kapitein L.H. Pott, van de schoener ‘Pavidette’, van Oude Pekela, uit erkentelijkheid voor zijn mensenmin en goedheid, betoond aan de schipbreukelingen van het schip ‘Esmok’, van Liverpool, die hij heeft opgenomen op zee, 6 november 1867.” De beker was vergezeld van een vererend schrijven.


Eigen Gereedschappen