Klasina Eising

Klasina Eising (Herne (Dld), 21 oktober 1908 - Winschoten, 28 mei 1988) was een Pekelder onderwijzeres.

Biografie

Eising was een dochter van Jan Eising en Annegien Siegers. Zij was ongehuwd.

Eising was onderwijzeres aan de Chr. lagere school Doorsnee te Nieuwe Pekela. Zij stond op 1 september 1968 40 jaar voor de klas. Eising begon haar loopbaan op 1 september 1928 in Schaesberg. In maart 1955 werd ze aan de Doorsneeweg in Nieuwe Pekela tot onderwijzeres benoemd. Eising bekleedde in Nieuwe Pekela ook enkele bestuursfuncties: zij was presidente van de Herv. Vrouwen Dienst, penningmeesteresse van het Ned. Bijbelgenootschap en ouderling van de Hervormde kerk.


Eigen Gereedschappen