Klaas Weerts

Klaas Weerts (geb. Beerta, 20 november 1931) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Weerts was een zoon van de boderijder Edo Weerts en Gepke Klaassens.

Weerts was onderwijzer in Nieuwe Pekela. Hij volgde het MULO en de kweekschool. Weerts startte zijn onderwijzersloopbaan in 1955 aan de openbare lagere school Hamdijk in Nieuweschans. Drie jaar later, in 1958, kwam hij als gewoon onderwijzer naar Nieuwe Pekela. In 1964 werd hij hoofd van een lagere school in Tolbert. Vier jaar later keerde hij naar Nieuwe Pekela terug en werd hoofd van de Jan Ligthartschool, alwaar hij Wildrik Laarman opvolgde. In 1985 werd Weerts directeur van deze Pekelder basisschool. Op 1 januari 1989 stopte hij, hij is dan directeur aan de Jan Ligthartschool in Nieuwe Pekela, zijn onderwijzerscarrière. Weerts werd opgevolgd door Herman Godlieb. Weerts ontving in 2008 een Koninklijke onderscheiding. Eveneens was er voor hem de oorkonde die hem erelid maakte van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela. Weerts is tevens bestuurslid van museum Het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela.


Eigen Gereedschappen