Jurjen Jurjen Koerts (3)

Jurjen Jurjen Koerts (Oude Pekela, 16 augustus 1902 - Groningen, 24 januari 1962 was een Pekelder ondernemer.

Biografie

Koerts was een zoon van de houthandelaar Jurjen Koerts en Teelkiene Edzes. Hij was gehuwd met Tettina Jacoba Fockens, dochter van de landbouwer Derk Hilbertus Cornelius Fockens en Henderika Lutgerdina Waalkens uit Oude Pekela.

Koerts was directeur-eigenaar van de gelijknamige houthandel in Oude Pekela. Hij was een vooraanstaand ingezetene van Oude Pekela. Koerts bekleedde ter plaatse diverse functies. Zo was hij secretaris van de Industriële Vereniging en bestuurslid van de Coöp. Vereniging Bedrijfswoningbouw in Oude Pekela. Koerts was ook secretaris van de Rotary, bestuurslid van het Nutsdepartement en van de Nutsspaarbank. Tevens was hij secretaris van het Nutsdistrict Oost-Groningen. Koerts was bovendien penningmeester van Het Groene Kruis en bekleedde ook verder een belangrijke positie in het maatschappelijk- en verenigingsleven in Oude Pekela. Ook is hij belast geweest met bestuursfuncties in de houthandel. Koerts overleed na een langdurige ziekte in een ziekenhuis in Groningen. Het stoffelijk overschot van Koerts is gecremeerd in Westerveld.


Eigen Gereedschappen