Joseph Mozes Polak

Joseph Mozes Polak (Oude Pekela, 31 maart 1847 - aldaar, 21 januari 1929) was een Pekelder kassier.

Biografie

Polak was een zoon van Mozes Polak en Jette Mozes van Cleef. Hij was gehuwd met Judix Hes, dochter van Michael Jacobs Hes en Gouda Benjamins Levi Leefsma uit Gorredijk.

Polak was een in de Israƫlitische kerk vooraanstaand figuur. Hij was kassier van beroep. Polak verzocht tezamen met de houthandelaar Jurjen Koerts jr. uit Oude Pekela in 1901 de gemeentebesturen van Oude en Nieuwe Pekela hun concessie te willen verlenen voor het oprichten van een telefoonnet in die gemeenten. Zijn teraardebestelling vond onder buitengewoon grote belangstelling plaats op de Ned. Israƫlitische begraafplaats in Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen