Johannes Paulus Keldermans

Johannes Paulus Keldermans (ged. ‘s Hertogenbosch, 20 april 1786 - Amsterdam, 13 juli 1850) was een Pekelder logementhouder.

Biografie

Keldermans was een zoon van de wijnkoper Paulus Keldermans en Anna Margareta Bruijst. Hij was gehuwd met Frouwe Roelf Roelfsema, dochter van de boer Roelf Pieters Roelfsema en Trijntje Waalkens uit Beerta. 1)

Keldermans woonde vóór 1814 in Beerta. Hij was daar onderwijzer en ontvanger van de indirecte belastingen aldaar. Keldermans kocht in 1814 van de bakker Abraham Jans Haveman en echtgenote Hinderica Mulder, wonende te Nieuwe Pekela, een huis met nummer 104, met een tuin, staande en gelegen aldaar, noordkant, stadsgrond, op nr. 11 van de Nieuwe Plaatsen, letter C, die dit huis eerder hadden aangekocht van de heer Goedhart Borgesius en Wendeltje Aapkens. Hij was vervolgens kastelein/herbergier/logementhouder van 1814-1817 van deze neringrijke herberg, zijnde het gemeentehuis, staande nabij de korenmolen. De herberg was voorzien van een extra ruim voorhuis, jachtweide, opkamer en kelder, benevens achterkeuken, grote bakkerij en stalling voor negen paarden. Keldermans verkocht dit huis weer in 1817. De hoogste bieder was Halbe Pijbes uit Oude Pekela voor 3.025 gulden.

1) bron (gedeeltelijk): Internet - Genealogie Keldermans.

Eigen Gereedschappen