Johannes Janssonius

Johannes Janssonius (Tjamsweer, 29 september 1856 - Groningen, 15 oktober 1910) was een Pekelder predikant.

Biografie

Janssonius was een zoon van de schoolmeester Frederik Janssonius en Elizabeth Hiepkes Boukema. Hij was gehuwd met Maria Johanna Westrik, dochter van Tieman Westrik en Hendrica Fina Bramer uit Idskenhuizen, gem. Doniawerstal.

Janssonius was predikant van de Herv. gemeente in Boven Pekela in 1896. Hij kwam uit Wagenborgen. Janssonius werd in 1899 voor een half jaar geschorst. Aanleiding hiervoor was een opmerking van ds. Janssonius aan het adres van de heer D. tijdens een godsdienstoefening die daarop de kerk verliet. Sindsdien was de verhouding tussen ds. Janssonius en zijn gemeente van dien aard, dat bijna niemand de oefening meer bijwoonde. Janssonius kreeg ontslag m.i.v. 1 april 1902.

Ds. Janssonius, die in zijn vroegere standplaats wegens zijn zonderlinge opvattingen en handelingen niet te handhaven was, leefde in Groningen gescheiden van zijn echtgenote en voorzag in zijn levensonderhoud met het geven van enkele privé-lessen, terwijl hem tevens enige ondersteuning uit een kerkelijke kas werd verstrekt. Hij noemde zich bij het huwelijk van zijn zoon Timon Frederik Janssonius in 1929 handelaar van beroep.


Eigen Gereedschappen