Johannes H.H.F. Kloppenborg

Johannes Hendrikus Harmannus Ferdinandus Kloppenborg (Oude Pekela, 12 juni 1833 - aldaar, 13 juli 1882) was een Pekelder landbouwer.

Biografie

Kloppenborg was een zoon van de landbouwer Jan Kloppenborg en Helena Hindriks Vroom. Hij was eerst gehuwd met Elisabeth Hessels de Jong1), dochter van de koopman Hessel Douwes de Jong en Klaaske Johannes Schaap uit Joure en daarna met Catharina Johanna Kuiper, dochter van de zeeman Bernardus Kuiper en Tijtje Wortelboer uit Oude Pekela.

Kloppenborg was landbouwer in Oude Pekela.

Op 29 november 1899 vond ten overstaan van M. de Boer, notaris in Nieuwe Pekela, op verzoek van de erven van J.H.H.F. Kloppenborg en mejuffrouw, de publieke verkoop plaats in hotel De Boer van een huis, de zgn. ‘Zon’ met erf en tuin te Oude Pekela, groot 32 are, 40 centiare. Koper de heer J. van Hateren voor 2.600 gulden.

1) Elisabeth Hessels de Jong was een kleindochter van Douwe Egberts uit Joure.

Eigen Gereedschappen