Johan Schutter

Johan Christoph Wilhelm (Johan) Schutter (Bunde, OstFriesland (Dld.), ca. 1758 - Nieuwe Pekela, 17 augustus 1818) was een Pekelder medicus.

Biografie

Schutter was gehuwd met Geeske Daveman. Het echtpaar kreeg twee dochters.

Schutter was nĂ¡ 1789 en tot zijn overlijden1)2) in 1818 medicinae doctor in Nieuwe Pekela. Hij woonde bij zijn overlijden in het huis nr. 412. Schutter overleed na een ziekte van slechts 10 dagen. Dokter Schutter was een fervente, militante patriot.3)

1) Testament van Johan Christoph Wilhelm Schutter, verleden voor mr. Sophius Piccardt, notaris te Oude Pekela, op 1 juli 1818.
2) Testament van Johan Christoph Wilhelm Schutter, medicinae doctor, wonende te Nieuwe Pekela. Hij legateert aan zijn echtgenote Geeske Daveman het vruchtgebruik gedurende haar leven van al zijn goederen die hij bij zijn overlijden nalaat. Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in aanwezigheid van deze, van de schoolopziener Hindrik Wester, van de koopman Albert Pieters de Jonge en van de bakker Marinus Wildeboer, allen wonende te Oude Pekela.
3) bron (gedeeltelijk): Jaarverslag 2005, Kapiteinshuis.

Eigen Gereedschappen