Rieks Lubberman

Joannes Hendericus (Rieks) Lubberman1) (Nieuwe Pekela, 19 oktober 1873 - Den Haag, 27 juni 1934) was een geboren Pekelder medicus.

Biografie

Lubberman was een zoon van de landbouwer, lid van het R.K. kerkbestuur, gemeenteraadslid en lid van het burgerlijk armbestuur Gerhardus Hendrikus (Gerrit) Lubberman en Maria Boelens. Hij was gehuwd met Cornelia Peternella Maria Oorsprong, dochter van Gradus Adrianus Oorsprong en Agnes Maria Rosina Wennekendonk uit Zutphen.

Lubberman was arts. Hij was inspecteur voor het Staatstoezicht op krankzinnigen. Lubberman volgde het gymnasiaal onderwijs in Winschoten en studeerde daarna aan de Groningse Universiteit, waar hij op 19 mei 1904 afstudeerde als arts. Hij was van 1904 tot 1913 geneesheer in Dreumel en na voorts van 1913 tot 1919 gestichtsarts te zijn geweest, werd Lubberman geneesheer-directeur van het St. Annagesticht in Venray. Deze betrekking verwisselde hij in 1919 met het laatst door hem beklede ambt van Inspecteur voor het Staatstoezicht. Lubberman was regent van het R.K. Weeshuis in Den Haag en lid van het College van regenten over de strafgevangenis in Scheveningen. Hij is begraven in Venray (St. Annagesticht). Lubberman werd geprezen als een stille maar harde werker.

1) Joannes Hendericus Lubberman werd ook wel geschreven met de voornamen Hendericus Johannes.

Eigen Gereedschappen