Jannes Jager

Jannes Jager was een Pekelder gemeente-ambtenaar.

Jager was gemeentesecretaris in Oude Pekela tot 24 april 1950. Op deze datum werd hem eervol ontslag verleend wegens benoeming als zodanig te Heerenveen. Jager werd opgevolgd door Aalje Post, gemeentesecretaris in Termunten.


Eigen Gereedschappen