Jannes Bruinsteen

Jannes Bruinsteen was een Pekelder medicus.

Biografie

Bruinsteen was gehuwd met Geertien Sickens.

Bruinsteen was in het begin van de 18e eeuw chirurgijn in Oude Pekela. Hij werd in 1719 gekozen tot diaken van de (nu) Ned. Herv. gemeente in Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen