Jan Ulen

Jan Ulen was een Pekelder schoolmeester.

Ulen was schoolmeester in Nieuwe Pekela. Hij werd als zodanig aangesteld in 1754.


Eigen Gereedschappen