Jan Tuin

Jan Tuin (Finsterwolde, 25 maart 1900 - Groningen, 6 november 1972) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Tuin was een zoon van de landarbeider Harm Harms Tuin en Maria Mulder. Hij was gehuwd met Reinette Jacoba Muller, dochter van Herman Frederik Muller en Antje Nieman.

Tuin was hoofd van een school en bestuurder. Hij was eerst burgemeester van Hoogezand en daarna van Groningen. Tuin werd reeds op 12-jarige leeftijd landarbeider, een beroep dat eveneens door zijn vader werd uitgeoefend. 's Avonds studeerde hij. Tuin deed op 15-jarige leeftijd met succes examen voor de rijksnormaalschool in Winschoten. In 1919 behaalde hij zijn onderwijzersakte, in 1921 gevolgd door de akte voor hoofdonderwijzer, waarna een aanstelling tot onderwijzer in Winschoten volgde. Tuin trad in 1922 toe tot de SDAP.
Sinds 1932 bekleedde hij al de functie van voorzitter van het gewest Groningen van de SDAP. Na de Tweede Wereldoorlog was hij gedurende een reeks van jaren gewestelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid in Groningen.

In 1929 werd hij benoemd tot hoofd van school 1 (Oosterschool) in Oude Pekela. In 1939 volgde zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Hoogezand. In 1942 werd hij door de bezetter gegijzeld en bracht hij bijna drie jaar door in de kampen in St. Michelgestel, Haaren en Vught. Tuin kwam in 1944 terug in Hoogezand. In 1946 legde hij zijn burgemeestersfunctie neer en werd hij lid van Gedeputeerde Staten en de Tweede Kamer. Tuin was van 1951 tot zijn pensionering in 1965 burgemeester van Groningen, als opvolger van mr. P.W.J.H. Cort van der Linden, waarmee hij de eerste rode burgemeester van Groningen werd. Hij ontving een Koninklijke onderscheiding.


Eigen Gereedschappen