Jan Spelde

Jan Spelde (Oude Pekela, 31 augustus 1915 - aldaar, 31 oktober 1984) was een Pekelder arbeider.

Biografie

Spelde was een zoon van Jakob Spelde en Sophia Gezina Duin. Hij was gehuwd met Catharina Kaiser uit Veendam.

Spelde was arbeider op een strokartonfabriek. Hij was tevens bouwvakarbeider. Spelde was een bekende Pekelder. Hij was dat met name door zijn raadslidmaatschap voor de communistische partij, die hij gedurende 21 jaar in de gemeenteraad van Oude Pekela vertegenwoordigde. Zijn werkzaamheden voor de Pekelder gemeenschap bleven niet beperkt tot partij-politieke activiteiten. Als bestuurder van de toenmalige woningbouwvereniging wierp hij zich op als bemiddelaar in moeilijke situaties, met name als het ging om dreigende huisuitzettingen. In de oorlogsjaren vervulde hij verschillende taken op het gebied van het verzetswerk. Ook boden hij en zijn echtgenote onderdak aan joodse onderduikers, in casu een dochter van de winkelier Gudema en haar man. Binnen de Communistische Partij Nederland stond Spelde bekend als een integer persoon, een strijder ook tegen het fascisme en altijd bereid de helpende hand te bieden. Ook bij zijn politieke tegenstanders was hij een geziene figuur door zijn bescheidenheid en zijn gevoel voor menselijke waarden. Spelde werd in de Tweede Wereldoorlog te werk gesteld in Duitsland.


Eigen Gereedschappen