Jan Sjoerds Langeraap

Jan Sjoerds Langeraap (Akkrum, 3 juni 1861 - Den Haag, 4 juni 1952) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Langeraap was een zoon van Sjoerd Jelles Langeraap en Sjoukje Jans Visser. Hij was gehuwd met Durkje Wiegers Groen, dochter van Wieger Pieters Groen en Trijntje Uilkes de Jong uit Bovenknijpe (Fr).

Langeraap was onderwijzer in Oude Pekela. Hij werd in september 1887 benoemd tot hoofd van de Oosterschool in Oude Pekela, komende uit Groningen, in 1894 van de Westerschool aldaar. Langeraap heeft vele jaren in Oude Pekela gewoond. Hij werd eerst benoemd tot hoofd van de grensschool in deze gemeente, later werd hij overgeplaatst naar gemeenteschool 2, terwijl hij in 1901 werd overgeplaatst naar de nieuwe Oosterschool, later genoemd gemeenteschool 3. Langeraap is tevens vele jaren als leraar verbonden geweest aan de rijksnormaallessen. Na zijn pensionering in 1923 vestigde hij zich in Den Haag.


Eigen Gereedschappen